Qum Ziyarat Itinerary
Alavi Travel > Qum Ziyarat Itinerary

Day 1. Check in hotel in Qum & Shrine of Syeda Masooma Qum

Day 2. Mountain of Nabi Khizr & Masjid Jamkaran in Qum